In Nederland worden alle kredieten tussen de 1000 en 175000 geregistreerd door het BKR. GSM-abonnementen, kredieten op betalingsrekeningen en bij thuiswinkelorganisaties vallen hier ook onder. Veel mensen staan dan ook geregistreerd zonder dat ze dat weten.

Gegevens blijven gedurende de looptijd plus een periode van vijf jaar staan in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In die tijd kunnen kredietverstrekkers ze opvragen. Het is erg vervelend wanneer een leningaanvraag afgewezen wordt op grond van een BKR-classificatie, maar het hoeft voor de aanvrager niet automatisch het einde te betekenen. Verschillende organisaties verstrekken kredieten zonder dat ze daarbij het BKR raadplegen. De mogelijkheden zullen we hieronder bespreken.

Minikrediet

Een minikrediet betreft een leenbedrag tot 1000 euro. Onder deze grens zijn ook de traditionele leningaanbieders niet verplicht de gegevens bij het BKR op te vragen.

Leningen met een korte aflossingsperiode

In sommige gevallen kan een hoger bedrag van 1000 euro geleend worden zonder BKR-toetsing. Hiervoor komen leningen in aanmerking waarvan de aflossingsperiode minder dan drie maanden bedraagt.

Particuliere lening

Hieronder vallen leningen die verstrekt worden door bijvoorbeeld vrienden of familie, maar ook leningen die aangeboden worden door andere particuliere kredietverstrekkers. Deze laatste zijn doorgaans op internet of in de krant te vinden.

Wanneer u geld wilt lenen zonder BKR-controle is het wel belangrijk dat u een goede inschatting van uw situatie. Een BKR-classificatie geeft misschien niet altijd een juist beeld van uw normale betaalgedrag, maar kan ook een indicatie zijn dat het voor u wellicht niet verstandig is om nog meer kredieten af te sluiten. Geld lenen kost uiteindelijk altijd geld en het is erg belangrijk goed na te denken alvorens een lening af te sluiten.