Lening en BKR?

Wat is de relatie? Waar staat dit voor? Waar lening voor staat zal iedereen wel duidelijk zijn, maar BKR? Het Bureau Krediet Registratie is een Nederlandse organisatie die zich in opdracht van banken en verstrekkers van consumptieve kredieten bezig houdt met de registratie hiervan. Dit behelst zowel de registratie van het aangaan van de lening of het krediet als het nagaan van de mate waarin mensen voldoen aan de betalingstermijnen. Dat is een hele mond vol, maar het komt erop neer dat alle aangesloten partijen willen weten of jij als potentiële klant wel voldoet aan je plichten en consequent geld overmaakt naar de rekening van het bedrijf of de organisatie waar je de rekening of lening bent aangegaan. Het verband tussen lening en BKR is nu waarschijnlijk al iets duidelijker.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Of je nu iets koopt op afbetaling, of een huurkoop afsluit: het wordt geregistreerd bij het BKR. Daarmee krijg je een codering: de zogenaamde BKR-codering. 94% van de Nederlanders heeft een dergelijke codering. Denk alleen al aan het aantal mensen dat een hypotheek heeft en je weet waarom het aantal mensen met een dergelijke codering zo groot is. Daar schuilt ook niet het probleem in. Het probleem wordt veroorzaakt op het moment dat jij in gebreke blijft met het betalen van de termijnen van jouw lening. Je krijgt dan een negatieve BKR-codering. Met een dergelijke codering is het lastig om een lening af te sluiten en zul je op zoek moeten naar alternatieven.